Educate Slovakia Camp

Cieľ projektu

Usilujeme sa posilniť globálne myslenie a kultúrny rozhľad slovenskej mládeže.

O projekte

V rámci projektu prídu na Slovensko študenti z rôzných časti sveta, ktorí budú organizovať zaujímavé diskusie o globálnych témach, ako aj interaktívne workshopy a konverzácie. Projekt bude prebiehať jeden mesiac a bude zahŕňať dve dvojtýždňové kolá medzinárodných denných táborov.

Výhody účasti

Účasť na neformálnom vzdelávaní (hard skills, soft skills, leadership skills atď.)

Zvyšovanie sebavedomia a sebauvedomenia.

Zvyšovanie povedomia o príležitostiach na osobnostný a profesionálny rozvoj.

Program projektu je pripravený a uskutočnený študentmi pre študentov.

Príležitosť byť súčasťou globálneho učiaceho prostredia.

Možnosť pracovať v medzinárodnom tíme.

Možnosť spoznať cudzie kultúry.

Možnosť využívať a učiť sa cudzie jazyky.

Budovanie multikulturálneho myslenia pre porozumenie a toleranciu.

Pozitívny dopad na spoločnosť.

Informácie o projekte

Jedná sa o denný kemp:

  • Od pondelka do piatku
  • Pripravený je desaťdňový program, pozostávajúci zo sedemhodinového rozvrhu na každý deň

 

Jazyk lekcií

Konverzačným jazykom bude angličtina. Pridať sa môžu začiatočníci, aj pokročilí. Snažíme sa záujemcov rozdeliť do skupín tak, aby boli v jednej skupine ľudia s podobnou úrovňou jazyka.

Cieľová skupina

Študenti základných škôl

Študenti stredných škôl

Program je rozdelený a prispôsobený vekovej kategórií účastníkov.

Mestá, kde sa projekt uskutoční

Prešov, Košice

Dátumy projektu

  • Prvé kolo: 10. júl – 21. júl 2017
  • Druhé kolo: 31. júl – 10. august 2017

Cena

Cena za účasť na jednom kole projektu je 50€ (5 a viac hodín denne) a pokrýva náklady na samotný projekt.  Stravovanie a cestovanie účastníkov projektu je na vlastné náklady. Nakoľko sa jedná o denný letný tábor, ubytovanie nie je hradené.

Vysvetlenie bodov programu

 

  1. Úvodné zoznámenie

Účelom tejto časti je prelomiť ľady medzi účastníkmi a animátormi, vybudovať dôveru, navzájom sa lepšie spoznať a vytvoriť prostredie pre spoluprácu.

  1. Cudzie jazyky

Táto časť je zameraná na podporu mládeže učiť sa a aktívne využívať cudzie jazyky.  Tento tábor bude bezpečným priestorom, kde majú žiaci zároveň možnosť prelomiť bariéry a rozšíriť si svoj rozhľad.

  1. Svet naokolo

Budovanie povedomia študentov o rôznych krajinách tým, že im budú predstavené tradície, zvyky, umenie, známe miesta a pamiatky a iné zaujímavosti daných krajín. Účasť v tomto tábore by mala umožniť študentom pochopiť rozdiely medzi národnosťami a rešpektovať ich.

  1. Budovanie tolerancie

Zvyšovanie povedomia o tolerancii ako o globálnej otázke, diskutovanie o tom z pohľadu rôznych častí sveta, odbúranie predsudkov a hľadanie riešení na daný problém.

  1. Učenie hrou

Budovanie tímového ducha, ktorý má napomôcť účastníkom aby popri učení sa v globálnom prostredí prežili nezabudnuteľné leto plné zážitkov a nových spomienok.

Registrácia

Po registrácii obdržíte email s ďalšími informáciami (miesto konania a čas, program)

Ľutujeme, ale požadovaný súbor bol odstránený.

Overte, či máte správnu webovú adresu a či vlastník súbor neodstránil.

Urobte si svoje úlohy v službe Disk Google

Aplikácie v službe Disk Google uľahčujú vytváranie, ukladanie a zdieľanie dokumentov, tabuliek, prezentácií a ďalších súborov online.

Ďalšie informácie získate na stránke drive.google.com/start/apps.