Kontakt

Organizátor

AIESEC Slovensko, o.z.
Štúrova 3
811 02 Bratislava
educateslovakia(@)aiesec.sk

Kontaktné osoby

Petra Krčmáriková
Prezidentka AIESEC Banská Bystrica
petra.krcmarikova@aiesec.sk
+421 907 805 458
Tajovského 10, 97590 Banská Bystrica

Klaudia Kušnírová
Projektový manažér Educate Slovakia v Bratislave
klaudia.kusnirova@aiesec.sk
+421 918 048 530
Dolnozemská cesta 1 851 04, Bratislava

Martina Hrádeková
Projektový manažér Educate Slovakia v Bratislave
martina.hradekova@aiesec.sk
+421 948 246 247
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava

Martin Vasko
Projektový manažér Educate Slovakia v Košiciach
martin.vasko@aiesec.sk
+421 908 042 658
Tajovského 13, 040 01 Košice

Lucia Michalíková
Projektový manažér Educate Slovakia v Nitre
lucia.michalikova@aiesec.sk
+421 949 125 879
Trieda A. Hlinku 4, 949 01 Nitra

Simona Vozárová
Projektový manažér Educate Slovakia v Trnave
simona.vozarova@aiesec.sk
+421 904 275 205
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Ohľadom strategickej, alebo celonárodnej spolupráce kontaktujte:
Glauce Moraes
Národný projektový manažér Educate Slovakia
glauce.moraes@aiesec.sk
+421 902 918 224

Napíšte nám
* Povinné